logo logo

Lô 18- Cụm CN Tân Mỹ Chánh- Phường 9 - Thành phố Mỹ Tho- Tỉnh Tiền Giang
Tel: (+84) 073. 3951690
Fax: (+84) 073. 3951689
Email: mt@mtfruit.com, mt.tg@vnn.vn
Mr.Tung (+84) 0903925406